Project Logo

Strona internetowa międzynarodowego projektu badawczego "Wykorzystanie wsparcia w zarządzaniu
rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - podejście strategiczne"

Cel projektu i badania   |   Publikacje   |   Wykonawca projektu

 

PUBLIKACJE NAUKOWE ZWIĄZANE Z REALIZOWANYM TEMATEM BADAWCZYM

 

  Grzelak K., Matejun M., Franchising as a Concept of Entrepreneurship Development in the SME Sector, [in:] Matejun M., Walecka A. (eds.), Modern Entrepreneurship in Business Practice: Selected Issues, Lodz University of Technology Press, Lodz 2013, pp. 47-61.
[Pobierz publikację]

Matejun M., Popecka A., Leasing as a Source of Financing Entrepreneurship in the SME Sector Companies – a Case Study, [in:] Matejun M., Walecka A. (eds.), Modern Entrepreneurship in Business Practice: Selected Issues, Lodz University of Technology Press, Lodz 2013, pp. 71-84.
[Pobierz publikację]

Matejun M., The Scope and Conditions of Entrepreneurship Support in the SME Sector, [in:] Matejun M., Walecka A. (eds.), Modern Entrepreneurship in Business Practice: Selected Issues, Lodz University of Technology Press, Lodz 2013, pp. 95-106.
[Pobierz publikację]

  Matejun M., Szczepanczyk M., Strategic Determinants of the Use of Development-Support Instruments in the Management of SMEs, "Mediterranean Journal of Social Sciences", vol. 4, nr 3/2013, s. 479-489.
[Pobierz publikację
  Matejun M., Przepióra P., Absorpcja wsparcia w procesach rozwojowych przedsiębiorstw – studium przypadku małej firmy, [w:] Bielawska A. (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 752 - Ekonomiczne Problemy Usług", nr 102/2013, s. 106-115
[Pobierz publikację] 
  Matejun M., Instruments Supporting Development in the Life Cycle of Small and Medium-Sized Enterprises, "International Journal of Economic Sciences", vol. 2, no 1/2013, s. 40-60.
[Pobierz publikację] 
  Lachiewicz S., Matejun M., Specyfika zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, [w:] Matejun M. (red.), Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach, Difin, Warszawa 2012, s. 13-45.
[Pobierz publikację]

Matejun M., Szymańska K., Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP, [w:] Matejun M. (red.), Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach, Difin, Warszawa 2012, s. 207-253
[Pobierz publikację]

  Matejun M., Wykorzystanie instrumentów wspierania rozwoju MŚP na poziomie strategicznym – założenia do modelu, "Management", vol. 16, nr 1/2012, s. 352-366.
[Pobierz publikację
  Matejun M., Regionalne instrumenty wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Adamik A. (red.), Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Budowanie konkurencyjności firm i regionu, Difin, Warszawa 2012, s. 82-109.
[Pobierz publikację] 
   
   

 


Politechnika Łódzka   Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ   Katerda Zarządzania    Wykonawca projektu
   Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania
   Katedra Zarządzania, ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź