Project Logo

Strona internetowa międzynarodowego projektu badawczego "Wykorzystanie wsparcia w zarządzaniu
rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - podejście strategiczne"

Cel projektu i badania   |   Publikacje   |   Wykonawca projektu

 

WYKONAWCA PROJEKTU - KONTAKT

Katedra Zarządzania
Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Łódzka,
ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź

tel.: 42 631 37 68 (Dziekanat Wydziału)

Sekretariat Katedry Zarządzania PŁ:
mgr Joanna Wieczorek
joanna.wieczorek@p.lodz.pl


Kierownik projektu:
dr inż. Marek Matejun
www.matejun.pl | matejun@p.lodz.pl

Projekt badawczy "Wykorzystanie wsparcia w zarządzaniu rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - podejście strategiczne"
jest realizowany ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/D/HS4/05894

 


Politechnika Łódzka   Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ   Katerda Zarządzania    Wykonawca projektu
   Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania
   Katedra Zarządzania, ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź